Workshop: "VRIJ VAN VAL"

Op vraag van velen die m'n boek 'Ik Vind Je Terug' gelezen hebben, organiseren we op 27 mei 2023 een dag om samen de 'Vrij Van Val' plasma kristallen van de Goedaardige
Bewustzijnsvormen te ontvangen.
Deze plasma kristallen connecteren je met de planeten van de interne plasma-werelden en de hoogst protectieve Kryst frequentie, waardoor jouw DNA template versneld in
activatie gaat en je een protectie ontvangt tegen lichaamsovername bij astrale aanvallen. Je plugt tijdens deze workshop bewust in op de protectieve hoogste Krystic
gastheer frequenties voor ascentie, wat van doorslaggevend belang is voor het moment van de spiralen split in november 2023. Er zijn 2 wegen die je kan bewandelen op het
ascentie pad. De eerste is niks doen en jouw transformatie laten afhangen van de Krystic frequenties die jouw anatomie spontaan opneemt uit de geomagnetische lijnen van
de Aarde. Het nadeel daarvan is dat jouw lichaam ook de frequenties van 'val' opneemt. Verstoorde bewustzijnsvormen verspreiden helaas ook hun frequenties hier op aarde. Op het einde van de rit beland en oriлnteer je daardoor als spirit op de fundering waarvan je spontaan en individueel het meeste frequenties absorbeerde: ofwel de Krystic ascentie fundering, ofwel de fantoomval
fundering. Welk ook implicaties heeft op jouw holografisch realiteitsveld. De andere optie is dat je zelf bewuste actie onderneemt om je aan te koppelen op de Krystic
frequenties, waardoor je ook versneld met jouw DNA deze ascentie-frequenties uit de geomagnetische lijnen zal opnemen.
In het begin van deze workshop overlopen we de historische achtergrond en waarom deze protectieve kristallen reeds jaren geleden werden geschonken aan ons. Ook zullen de
verschillende funderingen (Krystic versus Fantoom) in de planeet en 't lichaam besproken worden. De spiralen split zullen we nogmaals verduidelijken. In de heilige geschriften wordt
de spiralen splitsing beschreven als de 'Dag Des Oordeel', maar dat is een droevige verwoording die de ware Krystics niet gebruiken, omdat deze gebeurtenis eerder gezien
wordt als een resultaat van een energetisch proces. Na deze uitleg van ongeveer 1 uur volgt een pauze.

Daarna bespreken we de drie fasen van de "Vrij Van Val" plasma kristallen overdracht en doen we progressief elke fase:
1) De Goedaardige Bewustzijnsvormen nemen je in fase 1 in jouw plasmalichaam in 't astrale mee op een meditatieve begeleide reis naar de centrale vlam op een
specifieke locatie in de interne werelden. Daar ontvang je de protectieve plasma kristallen die je in de buik van jouw plasmalichaam steekt en terug mee naar jouw fysieke lichaam op de aarde neemt. Dit is een lange astrale reis van ongeveer 1,5 uur; Engelstalig met af en toe een vertalend woordje in 't Nederlands van mij indien daar nood aan zou zijn. Gelieve die ochtend geen overdosis koffie of thee te drinken. Na deze reis is er een pauze.
2) In fase 2 gaan we de specifieke plasma kristallen verplaatsen naar hun posities in de chakra's van het lichtlichaam. (30 minuten). Daarna is er weer een pauze.
3) In fase 3 worden die kristallen door de Goedaardige Bewustzijnsvormen nog eens extra geactiveerd. (30 minuten)

Locatie: De Weg Van Aandacht, Reine De Ceulaer, Herenthoutseweg 21, 2222 Wiekevorst
Datum: 17 juni 2023
Uur: 10:30h tot 17:00h
Prijs: 75 euro
Inschrijven: info@hetpadnaarzelfrealisatie.be